Ο Δημήτρης Ζαρκαλής, Managing Director της KLUEH Human Resources Hellas, αναλύει τη δυναμική που παρουσιάζει η αγορά των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης στην Ελλάδα, τον τρόπο που διασφαλίζουν την παροχή αξιόπιστων λύσεων εν μέσω των συνεχών αλλαγών στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, ενώ αναφέρει τους λόγους που έχουν συμβάλλει στη δημιουργία μακροχρόνιων και εποικοδομητικών συνεργασιών με την εταιρεία.

HR PROFESSIONAL: Ποια ήταν η δυναμική στην χρήση της προσωρινής απασχόλησης από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά το 2013;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνάφθησαν το προηγούμενο έτος. Η συνεχιζόμενα έντονη αστάθεια και πολυπλοκότητα της αγοράς εργασίας, κάνει τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα επιφυλακτικές στο να προχωρήσουν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Πρώτη τους επιλογή αποτελεί η δημιουργία θέσεων προσωρινής απασχόλησης ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις εποχιακές ανάγκες τους και ταυτόχρονα να διατηρούν το μισθολογικό κόστος στα επιθυμητά επίπεδα.

HR PROFESSIONAL: Η KLUEH ακολούθησε τους ανοδικούς ρυθμούς της αγοράς των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Αυτή η δυναμική στις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης εμφανίζεται και στα οικονομικά αποτελέσματα της KLUEH. Περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι, διαφόρων ειδικοτήτων, απασχολήθηκαν μέσω της εταιρείας μας σε περισσότερους από 150 έμμεσους εργοδότες κατά το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας μας σε ποσοστό 29%. Συγκεκριμένα το 2013, ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 17,2 εκ. ευρώ έναντι των 13,4 εκ. του 2012. Τα παραπάνω στοιχεία μας βοήθησαν να διατηρήσουμε τα μεγάλα μερίδια αγοράς που κατέχουμε στον κλάδο των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.

HR PROFESSIONAL: Μελετώντας το πελατολόγιο της KLUEH, διαπιστώνει κανείς εύκολα το πολύ υψηλό ποσοστό διατηρησιμότητας του. Που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Η υψηλή διατηρησιμότητα των πελατών μας βασίζεται σε 3 βασικά στοιχεία:

α. Τη γνώση: Επιδιώκουμε να γνωρίζουμε πολύ καλά τους πελάτες μας, τις ανάγκες τους, την φιλοσοφία τους και την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.
β. την εμπιστοσύνη: Χτίζουμε μαζί τους ειλικρινείς σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.
γ. Την τελειότητα: Επιδιώκουμε συνεχώς τη βελτίωση των υπηρεσιών μας με νέες καινοτόμες και αξιόπιστες προτάσεις.

Συνοψίζοντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι τα 3 παραπάνω στοιχεία μας έχουν βοηθήσει στο να χτίσουμε και να εδραιώσουμε σε πολύ γερές βάσεις μακροχρόνιες και εποικοδομητικές συνεργασίες.

HR PROFESSIONAL: Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει πολλές και σημαντικές αλλαγές στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Με ποιο τρόπο η KLUEH διασφαλίζει την έγκυρη παρακολούθηση τους;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Πραγματικά, τα τελευταία δύο χρόνια οι νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία είναι πολλές, συχνές και ποικίλες. Για την καλύτερη και αξιόπιστη υποστήριξη των υπηρεσιών μας, δημιουργήσαμε ειδικό τμήμα τεκμηρίωσης για όλα τα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Το συγκεκριμένο τμήμα στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες που παρακολουθούν, ερμηνεύουν, αναλύουν αυτές τις αλλαγές και προτείνουν αξιόπιστες λύσεις.

HR PROFESSIONAL: Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή της προσωρινής απασχόλησης στην αντιμετώπιση της πολύ υψηλής ανεργίας;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Η προσωρινή απασχόληση, όπως ανέφερα και παραπάνω, αποτελεί ήδη ένα σοβαρό αντίβαρο στη συνεχή αύξηση της ανεργίας. Με τις κατάλληλες πολιτικές θα μπορούσε να συμβάλει και στην αισθητή μείωση της. Η κατάργηση πολλών από τους περιορισμούς χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου απασχόλησης, που περιλαμβάνονται στο Ν 4052/2012, θα βοηθήσει στο να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις της Ένωσης των Ιδιωτικών Εταιριών Απασχόλησης, μέλος της οποίας αποτελεί και η KLUEH.

HR PROFESSIONAL: Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας για το νέο έτος;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Όπως έχω αναφέρει και παλαιότερα, κάθε νέα χρονιά αποτελεί για τη διοικητική ομάδα της KLUEH και μια νέα πρόκληση. Το 2014 μέσω στρατηγικών συνεργασιών με επιλεγμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την εκπαίδευση με την απασχόληση. Άνεργοι διαφόρων ηλικιών θα εκπαιδεύονται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και εν συνεχεία θα προωθούνται σε συνεργαζόμενες εταιρείες για να απασχοληθούν σε σχετικές θέσεις με την εκπαίδευση τους. Ουσιαστικά θα βοηθήσουμε στην ένταξη ή στην επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας μετά την κατάλληλη εκπαιδευτική επιμόρφωση τους. Είναι δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, αλλά πιστεύω πως ο στόχος θα επιτευχθεί για άλλη μια χρονιά.


Πλεονέκτημά μας, οι άνθρωποί μας

της Μαρίας Γιαννοπούλου, Διευθύντρια Διοικητικής Λειτουργίας

Σε μία ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, στρατηγικό πλεονέκτημα της Klueh Human Resources είναι οι άνθρωποί της. Η Διοικητική ομάδα της εταιρείας αποτελείται από έμπειρα στελέχη, με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο των Υπηρεσιών Απασχόλησης καθώς επίσης και από νέους ανθρώπους στην αγορά εργασίας. Η εμπειρία, η βαθιά και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνδυασμό με το νεανικό ενθουσιασμό και τις πρωτότυπες ιδέες, οδηγούν σε ένα πολύ δυνατό και αξιόπιστο αποτέλεσμα. Αποκλειστικός στόχος όλων των μελών της ομάδας είναι ένας: Η αξιόπιστη, άμεση και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του πελάτη- συνεργάτη.

Payroll Outsourcing

του Γιάννη Χρέμου, Payroll Manager

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα αποφασίζουν να αναθέσουν τη διαχείριση της μισθοδοσίας τους σε εξωτερικούς συνεργάτες καθώς αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια τέτοια επιλογή. Η παροχή των μισθών των εργαζομένων στην ώρα τους και χωρίς λάθη αποτελεί μια κρίσιμη λειτουργία των όλων των επιχειρήσεων. Επειδή η μισθοδοσία είναι η πιο ορατή επιχειρηματική διαδικασία, μια λύση μισθοδοσίας που είναι ακριβής, αποτελεσματική και σωστή αποτελεί θεμελιώδη λίθο της εταιρικής επιτυχίας και είναι σημαντικός παράγοντας της αύξησης της ικανοποίησης των εργαζομένων. Οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε μια επιλογή outsourcing payroll είναι οι εξής:

  • Επιτρέπει στις εταιρείες να μοιράζονται τον όγκο εργασίας με τον εξωτερικό πάροχο της υπηρεσίας με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται ή ακόμα και να τον αναθέτουν εξ’ ολοκλήρου ανάλογα με τις απαιτήσεις της δουλειάς.
  • Μειώνει σημαντικά το κόστος καθώς δεν χρειάζεται να απασχολούνται πλήρως κάποιοι εργαζόμενοι για μια δραστηριότητα που έχει μόνο κάποιες μέρες του μήνα μεγάλο φόρτο εργασίας.
  • Παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε εξειδικευμένες παραμέτρους της μισθοδοσίας που τα εσωτερικά συστήματα συνήθως δεν διαθέτουν. Διασφαλίζει ότι οι εταιρείες είναι άμεσα ενημερωμένες για όλες τις εξελίξεις και τους κανονισμούς χωρίς να χρειάζεται να επενδύουν σε εκπαίδευση ανθρώπων ή στην αγορά νέων λογισμικών.
  • Επιτρέπει στα στελέχη να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γεγονός εξόχως σημαντικό στη σύγχρονη πραγματικότητα.