Σύμφωνα με ανακοίνωση, ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στην ομάδα του έργου BRAVE που θα δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα απευθύνει η ΜΚΟ «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» (ΚΜΟΠ) σε όλους τους άνεργους ηλικίας 30 – 60 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο, με σκοπό να δηλώσουν συμμετοχή και για να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη βελτίωση του προγράμματος εκπαίδευσης των άνεργων ενηλίκων. Το έργο BRAVE – Bricking Adult’s future via Empowerment στοχεύει στην ενδυνάμωση των ανέργων ενηλίκων ηλικίας 30-60 ετών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση νέας απασχόλησης, εξαιτίας των όλο και πιο εξειδικευμένων δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και θα διαρκέσει 2 χρόνια. Υλοποιείται σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες από μια ομάδα έμπειρων οργανισμών με Συντονιστή το Fundatia Dezvoltare in Europa (Ρουμανία).