Οι κλήσεις στις γραμμές υποστήριξης του CIPD και του Acas; (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνονται διαρκώς.

Πάνω από 35% των κλήσεων στη γραμμή υποστήριξης του Acas τον Ιανουάριο, αφορούσαν απολύσεις και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Τα στοιχεία που κυκλοφόρησαν από τη γραμμή υποστήριξης HR του CIPD έδειξαν ότι οι κλήσεις για απολύσεις τον ίδιο μήνα, διπλασιάστηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο.

Ωστόσο, στην οδηγία με τίτλο «Managing in Recession» που κυκλοφόρησε από τους chief executives των CIPD και Acas, τονίζεται η σημασία της μακροπρόθεσμης και καινοτόμας διαχείρισης και προσέγγισή ώστε να αποφευχθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν, οι περικοπές των θέσεων εργασίας.