Μια σειρά ημερίδων και workshops για την προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική ανέλιξη των στελεχών διοργανώνει το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΤΗΕΝS GSM στη Θεσσαλονίκη.

Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται με τη συνεργασία του βρετανικού κρατικού πανεπιστημίου NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΑΔΕ). Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κατάρτισης των ενεργών και δυνητικών στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσεως, το Κολλέγιο ATHENS GSM προσφέρει τις εκδηλώσεις αυτές χωρίς κόστος συμμετοχής, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν σημειώσεις, πιστοποιητικό παρακολούθησης και μόρια ΕΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε για την 25η Σεπτεμβρίου ημερίδα με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας την κρίση με ποιότητα».

Εισηγητές και συντονιστές στην ημερίδα θα είναι διακεκριμένες προσωπικότητες από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας και του εξωτερικού. Επίσης, το workshop «Μεταπτυχιακές σπουδές και αγορά εργασίας» την 6η Οκτωβρίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων, ειδικά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην αναγνώριση των κολλεγίων.

Επιπλέον, το workshop με θέμα: «Το Project Management στην πράξη» θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου από το Δημήτριο Παπαδόπουλο, ενώ ο Δημήτριος Βαλασίδης, αντιπρόεδρος του Κολλεγίου ATHENS GSM θα παρουσιάσει το workshop «Ο καλός ο ηγέτης στην κρίση φαίνεται» στις 20 Οκτωβρίου. Τα νέα τμήματα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY αρχίζουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στις 22 Οκτωβρίου και οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη. Πληροφορίες στο 2310 227119.