Τις τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και άλλους βασικούς κοινωνικούς δείκτες και δείκτες για την αγορά εργασίας, αναδεικνύει η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις για το 2015 (ESDE 2015).

Σύμφωνα με την αρμόδια επίτροπο για την Απασχόληση Μαριάν Τίσεν, η οποία παρουσίασε στα αποτελέσματα της έκθεσης, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ακόμη αισθητές και οι τάσεις δείχνουν ότι οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών «αυξάνονται». Συγκεκριμένη αναφορά έκανε στην Ελλάδα και στα χαμηλά επίπεδα απασχόλησης (55%) σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι η Σουηδία (81%), καθώς και στα ποσοστά ανεργίας που παραμένουν πάνω από 20% στην Ελλάδα και στην Ισπανία, ενώ στη Γερμανία είναι μόλις 5%. Σε γενικές γραμμές, ανέφερε η ίδια, τα «καλά νέα» είναι ότι η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται στην ΕΕ, τονίζοντας ωστόσο την «επείγουσα ανάγκη να επιστρέψουμε στη σύγκλιση, να αναπτυχθούμε μαζί».

Η έκθεση ESDE διαπιστώνει επίσης αύξηση της ποικιλίας των συμβάσεων εργασίας, γεγονός το οποίο επιτρέπει ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, και συνεπώς αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε κατακερματισμό της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται ότι ενώ ορισμένες νέες συμβάσεις ενδέχεται να είναι επωφελείς για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, άλλες επιφέρουν εργασιακή ανασφάλεια, και καταλήγει πως πρόκειται για ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το εργατικό μας δίκαιο και τα συστήματά μας κοινωνικής προστασίας είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων τους στον 21ο αιώνα, και πρέπει να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό», τόνισε η επίτροπος Απασχόλησης.
 
«Πρέπει να εξασφαλίσουμε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους πολίτες της ΕΕ, ειδικά εκείνους που είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων, έτσι ώστε όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες στην ΕΕ να μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Για την επίτευξη ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε η Μ. Τίσεν.