Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη οδήγησε σε σημαντική αύξηση της φτώχειας μεταξύ των ανθρώπων παραγωγικής ηλικίας, για τους οποίους η εξεύρεση εργασίας ενδέχεται να μην αρκεί για να ξεφύγουν από αυτήν. Η εξεύρεση εργασίας βοηθά τους ανθρώπους να ξεφύγουν από τη φτώχεια μόνο στο 50% των περιπτώσεων, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις το 2013.

Όσοι καταφέρνουν να βρουν δουλειά συνήθως εργάζονται λιγότερες ώρες και λαμβάνουν μικρότερο μισθό σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που αυξάνει το φαινόμενο της λεγόμενης «φτώχειας στην εργασία». Σημαντικό ρόλο ωστόσο, εκτός του είδους της εργασίας, παίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως η επαγγελματική κατάσταση του συντρόφου τους. «Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι το να έχει κανείς εργασία συνεπάγεται απαραιτήτως και μια αξιοπρεπή διαβίωση», ανέφερε ο Επίτροπος Απασχόλησης της ΕΕ, Λάσλο Άντορ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ανάκαμψη της Ευρώπης.

«Η σταδιακή μείωση της ανεργίας πιθανότατα δεν θα είναι αρκετή για να αντιστρέψει την τάση αύξησης του επιπέδου φτώχειας», προειδοποίησε ο ίδιος. Μολονότι η ευρωζώνη βγήκε πέρσι από την ύφεση, το ποσοστό ανεργίας παραμένει ανησυχητικά υψηλό, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, γεγονός που πυροδοτεί επικρίσεις για τις πολιτικές λιτότητας που ακολουθούνται. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν παροχές ανεργίας είναι πιο πιθανόν να βρουν δουλειά σε σχέση με εκείνους που δεν λαμβάνουν επιδόματα ή άλλες παροχές, ιδίως όταν τα συστήματα συνδέουν τις παροχές, οι οποίες περιορίζονται με το πέρασμα του χρόνου, με την υποχρέωση του ανέργου να αναζητήσει εργασίας.

Επισημαίνονται επίσης οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ευρωζώνης στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς τους, δεδομένου ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να υποτιμήσουν το νόμισμά τους. Οι χώρες αυτές είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν μέτρα εσωτερικής υποτίμησης συμπιέζοντας τους μισθούς και τις τιμές.