Τις δραματικές επιπτώσεις της κρίσης στη χώρα μας καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για «την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη», η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, στη χώρα μας διαπιστώνεται η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας (+19,7% του ενεργού πληθυσμού από τα χαμηλά του Μαρτίου 2008), η μεγαλύτερη μείωση της ονομαστικής αμοιβής ανά εργαζόμενο το 2012 (-4,2%), η μεγαλύτερη μείωση του κόστους εργασίας την ίδια χρονιά (-6,2%), η μεγαλύτερη μείωση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα εργασίας (-5,5%), η μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση με το 2008, του ποσοστού των νέων που δεν βρίσκονται ούτε σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης ούτε στην αγορά εργασίας (+8,6% του πληθυσμού στις ηλικίες 15 έως 24 ετών), η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης (-11,6% από το 2008) και η μεγαλύτερη αύξηση της μετανάστευσης προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+170%).

Την ίδια στιγμή, η χώρα μας είναι ένα από τα ευρωπαϊκά κράτη όπου «παραδοσιακά καταγράφονται μεγάλες ανισότητες», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεση της Κομισιόν, ενώ το σύστημα κοινωνικών παροχών έχει διαχρονικά περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης, η εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας (+2,1%) οφείλεται κυρίως στη μείωση της απασχόλησης και όχι στην αύξηση της παραγωγής, τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης. Παράλληλα, η δραματική μείωση του κόστους εργασίας δεν οδήγησε σε αύξηση των εξαγωγών, συμπεραίνει η έκθεση, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Ανάμεσα στις αιτίες της δραματικής συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ήταν η απώλεια της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης, καθώς το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 20,7% την περίοδο 2001-2007, την ώρα που στη Γερμανία μειώθηκε κατά 2,2% την ίδια περίοδο, ενώ σε χώρες όπως η Αυστρία (που έχει τη χαμηλότερη ανεργία στην Ευρώπη) αυξήθηκε κατά μόλις 5,8%.