Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), το 42% των επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει τουλάχιστον μία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ 1 στις 4 έχει ήδη υιοθετήσει τουλάχιστον δύο. Αναλυτικότερα, το προβάδισμα έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερες τεχνολογίες AI είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τις πολύ μικρές (21%) και τις μικρές επιχειρήσεις (22%), ενώ συνολικά, το 18% σχεδιάζει να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα δύο χρόνια.

Εντούτοις, το 40% δηλώνει ότι ούτε χρησιμοποιεί, ούτε σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει στο μέλλον κάποια μορφή της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Τέλος, το 57% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, ενώ το 52% αυτών χαρακτηρίζει το κόστος ως εμπόδιο για την υιοθέτηση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.