Τουλάχιστον οι μισές αμερικανικές επιχειρήσεις απαγορεύουν στο προσωπικό τους να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Facebook, My Space ή Twitter κατά τις ώρες εργασίας τους σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας Robert Half Technology.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.400 επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζόμενους η καθεμία. Το 54% των υπεύθυνων Πληροφορικής των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, αποφάσισαν την πλήρη απαγόρευση των επισκέψεων στους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το 19% των επικεφαλής στις διευθύνσεις Πληροφορικής, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους αλλά μόνο στο πλαίσιο της εργασίας τους και 16% επιτρέπουν την ασχολία αυτή για περιορισμένη προσωπική χρήση. Μόνο το 10% δεν θέτουν κανέναν περιορισμό.

Πηγή: Καθημερινή