Ο Ηλίας Μπανούτσος, Πρόεδρος του ΔΣ της Εrgonomia, πλαισιωμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα Διευθυντικά Στελέχη και παρουσία άνω των ογδόντα συνεργατών και εργαζομένων, έκοψε την πίτα στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα του 2009 (κύκλο εργασιών και υπογραφή νέων συμβάσεων) για τα οποία εξήρε την προσπάθεια όλων. Για το 2010, χρονιά ίσως πιο δύσκολη από την προηγούμενη από κάθε άποψη, ζήτησε να συνεχίσουν όλοι με την ίδια διάθεση, όρεξη, ομαδικό πνεύμα και δέσμευση για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και να επιτευχθούν οι αυξημένοι ετήσιοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι.

Σημείωσε επίσης, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ergonomia, σε αντίθεση με τις ισχύουσες συνθήκες, καθώς και την υλοποίηση εντός του 2010 του σημαντικού επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας με σκοπό, αφενός τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και αφετέρου την καλύτερη υποστήριξη και σύσφιξη των σχέσεων με τους συνεργάτες Τεχνικούς Ασφαλείας, Ιατρούς Εργασίας, Ψυχολόγους και Συμβούλους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Malvazia.