Παράταση αναμένεται να λάβουν τα έκτακτα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την προστασία των εργαζομένων λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τον Κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα, βάσει των έκτακτων μέτρων, οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων για έναν μήνα, ενώ την ίδια ώρα παρέχεται προστασία από απολύσεις για τον μήνα αυτό. Παράλληλα, δίνεται η επιλογή στους εργοδότες να θέσουν σε εκ περιτροπής εργασία για έξι μήνες τους εργαζομένους τους, με ταυτόχρονη μείωση μισθών της τάξεως του 50%.

Τα έκτακτα αυτά μέτρα αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με υπουργική απόφαση, δηλαδή που υπάγονται στη λίστα με τους ΚΑΔ. Εντούτοις, εξετάζεται άμεσα το ενδεχόμενο να επεκταθεί το μέτρο προστασίας από απολύσεις και για τις επιχειρήσεις που έχουν μεταβάλει τις συμβάσεις των εργαζομένων και πέραν του ενός μηνός. Έτσι, με νέα Υπουργική Απόφαση αναμένεται να ρυθμιστούν οι όροι, αλλά και ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να προβούν σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας.

Εκ περιτροπής εργασία
Αναφορικά με το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας αναμένεται ότι η διάρκεια του θα είναι έως έξι μήνες και μόνο για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους ΚΑΔ. Ειδικότερα, μέχρι τις 30 Απριλίου, οπότε και θα επανεξεταστούν τα μέτρα, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να απασχολούν τους εργαζομένους τους 2 εβδομάδες το μήνα, καταβάλλοντας μειωμένους μισθούς κατά 50% των προβλεπόμενων αποδοχών.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι η δυνατότητα του εργοδότη να προχωρά μονομερώς, δηλαδή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, σε σύστημα εκ περιτροπής εργασίας υπήρχε και προ Κορωνοϊού, με τον εκάστοτε εργοδότη, βάσει νομοθετικού πλαισίου, να μπορεί να επιβάλλει εκ περιτροπής απασχόληση, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο όταν αποδεδειγμένα έχουν περιοριστεί οι δραστηριότητες της επιχείρησης.

Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, με περίοδο αναφοράς τον μήνα, με την οργάνωση της εργασίας να γίνεται ανά εβδομάδα και να εντάσσεται τουλάχιστον το 50% του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Σημειώνεται, τέλος, ότι ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας, αλλά και να δηλώνει την εφαρμογή της στο ΠΣ Εργάνη.