Μια σειρά αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορονοΐου έρχεται και δημιουργεί νέα δεδομένα στον εργασιακό χώρο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να προχωρούν σε σχήματα εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλερ-
γασίας), όπου είναι εφικτό, έτσι ώστε να διευκολύνονται και οι εργαζόμενοι γονείς.

Επιπλέον, αναστέλλεται έως την 30η Ιουνίου του 2020 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδους ρύθμισης, οι οποίες είναι πληρωτέες έως 31 Μαρτίου 2020, για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή για περισσότερο από 10 ημέρες.

Άδεια ειδικού σκοπού
Άδεια μέχρι 15 ημέρες θα δικαιούνται και οι δύο γονείς αρκεί να εργάζονται, με την μητέρα να παίρνει ως 15 ημέρες και τον πατέρα άλλες 15, εφόσον το παιδί είναι έως 15 ετών, δηλαδή μαθητής Γ’ Γυμνασίου. Ειδικότερα, το ένα μέρος της εν λόγω άδειας προέρχεται από την κανονική ετήσια άδεια του εργαζόμενου, το άλλο μέρος από τον εργοδότη με την καταβολή ανάλογων αποδοχών και το τρίτο μέρος από το κράτος με την επιδότηση ημερών αδείας.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού
Αποζημίωση της τάξεως των 400 ευρώ εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που κλείνουν με διοικητική απόφαση για την μη εξάπλωση του κορoνοϊού και για το διάστημα που απαιτείται η επιχείρηση στην οποία εργάζονται να μείνει κλειστή. Επισημαίνεται, τέλος, ότι εφόσον αποφασιστεί από δημόσια αρχή η αναστολή της λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης, στο πλαίσιο αποφυγής περαιτέρω διάδοσης του κορονοϊού, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές στους εργαζόμενους του, αφού θεωρείται ότι η αναστολή αυτή οφείλεται σε «ανωτέρα βία».