Δικαίωμα αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων, προκειμένου να μην τους απολύσουν και να τους δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ για τον Απρίλιο δίνουν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης στις επιχειρήσεις που έχουν πτώση τζίρου, βάσει των Κωδικών Αριθμού Δραστηριότητας που ανακοινώθηκαν.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να «παγώσουν» τις συμβάσεις όλων ή ορισμένων εργαζομένων τους για ένα μήνα, δηλώνοντας την πρόθεσή τους αυτή στο ΠΣ Εργάνη μέχρι 31 Μαρτίου, γνωστοποιώντας το ταυτόχρονα και στους εργαζομένους τους.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινό, αλλά με δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες, καθώς και ότι για το διάστημα ισχύς του μέτρου κάθε απόλυση θα είναι άκυρη, ενώ με την ολοκλήρωση του, ο εκάστοτε εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου.

Επίδομα 800 ευρώ
Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι υποχρεωτικά στην ειδική πλατφόρμα του ΠΣ Εργάνη μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Το ποσό των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο. Επιπλέον, δικαιούχοι θα είναι και όλοι όσοι εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση ή απολύθηκαν από την 1.3.2020 έως σήμερα, ανεξάρτητα από το αν γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας.

Δώρο Πάσχα
Τη δυνατότητα καταβολής του δώρου του Πάσχα, στο σύνολό του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας έχουν οι επιχειρήσεις, χωρίς αυτή η αναβολή να επιφέρει κυρώσεις. Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες εφόσον έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να το καταβάλουν κανονικά, ενώ η καταβολή του είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή πλήττονται με δραστική μείωση του τζίρου ή λειτουργούν πλήρως και κανονικά.