Το Εxecutive Program in Retail δημιούργησε η Κωτσόβολος, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων στελεχών στο Λιανεμπόριο, τα οποία να μπορούν να κατανοούν και να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του.

Το εν λόγω πρόγραμμα, είναι διάρκειας ενός έτους και αποτελείται από 7 ενότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από κορυφαίους ακαδημαϊκούς του ΟΠΑ, ενώ συμβάλλει και το ανώτερο management της εταιρείας, προκειμένου να «παντρεύεται» η θεωρία και οι βέλτιστες πρακτικές με τους σημαντικούς στόχους και επιδιώξεις της Κωτσόβολος. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην μεθοδολογία Design Thinking και αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση ενός Field Study Project. «Στην Κωτσόβολος, τίποτα δεν αξιολογείται θετικότερα από το πάθος για το retail και την συνδρομή όλων των εργαζομένων στους σημαντικούς οργανωσιακούς στόχους και αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο και τον τομέα στον οποίο απασχολούνται.

Αυτό ενθαρρύνεται και διευκολύνεται μέσα από τον τρόπο που οργανώνεται η εργασία και οι ομάδες, πραγματοποιείται η στρατηγική ευθυγράμμιση αλλά και επιβραβεύεται η προσπάθεια και η επίτευξη των αποτελεσμάτων» εξήγησε στο Workforce ο Σπύρος Σαλαούνης, Head of Learning & Development, Dixons South‑East Europe. Ο ίδιος τόνισε ότι οι Learning and Development δραστηριότητες επικεντρώνονται όχι μόνο στο upskilling των εργαζομένων, αλλά και στη δημιουργία enterprise contributors & leaders, οι οποίοι κατανοούν την ευρύτερη λειτουργία και τη στρατηγική της εταιρείας και είναι σε θέση «να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτά που είναι σημαντικά για την Κωτσόβολος κάθε στιγμή. Στην ενδυνάμωση επαγγελματιών ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν εσωτερικές ευκαιρίες και να γίνουν rotated σε διάφορα τμήματα και δομές μας εφόσον χρειάζεται και το επιλέξουν, αλλά και με επιτυχία να συμβάλλουν σε διατμηματικές ομάδες εργασίας που αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις, κατανοώντας όλες τις διαστάσεις».