Με το «Apple Training Event 2024» συνέχισε η Κωτσόβολος τις εκπαιδεύσεις των ανθρώπων της.

Πρόκειται για μία ξεχωριστή εκπαίδευση για τους Apple Champions και Champions plus των καταστημάτων της εταιρείας, αλλά και του τμήματος Telesales του Customer Care & Sales Center της.

Ειδικότερα, σε δύο events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι της Apple ενημέρωσαν τους εργαζόμενους της Κωτσόβολος σχετικά με το οικοσύστημα της Apple, με σκοπό αφενός την εξοικείωσή τους με τη χρήση των Macbooks, μέσω practice scenarios, και αφετέρου την αναγνώριση των χαρακτηριστικών τους και των πλεονεκτημάτων τους, συγκριτικά με άλλες προϊοντικές λύσεις σε notebooks.