Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων από τη βάση δεδομένων που διεξήγαγε το site ανεύρεση εργασίας της KPMG, justjobs.gr, τα στελέχη των επιχειρήσεων συνέχισαν και το διάστημα του Αυγούστου να αναζητούν εργασία με σχεδόν αμείωτο ενδιαφέρον σε σχέση με άλλους μήνες.

Η αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης τον Αύγουστο σαν ποσοστό στο σύνολο των αναζητήσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου αυξήθηκε κατά 14% το 2012 από το 2011, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009, όπου η κρίση στην αγορά εργασίας ήταν πιο περιορισμένη, αυξήθηκε κατά 25%.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η πρόσβαση στο site μέσω κινητών τηλεφώνων τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων ενδιαφέρονται πια για καλές θέσεις εργασίας ανεξαρτήτως της γεωγραφικής βάσης της εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα στελέχη το 2012 ζητούν να ενημερώνονται για νέες θέσεις εργασίας με πολύ μικρές ποσοστιαίες αποκλίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (η Αττική συγκεντρώνει το 14%, ενώ καμία γεωγραφική περιοχή δεν συγκεντρώνει ποσοστό αναζητήσεων μικρότερο από 4%).

Συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία με εκείνα του 2008 διαπιστώνεται ότι οι αντίστοιχες αναζητήσεις τότε αποτύπωναν σε μεγάλο βαθμό τη γεωγραφική κατανομή στην απασχόληση με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στην επιχειρηματική «Μέκκα» της χώρας μας, την Αθήνα, η οποία συγκέντρωνε το 75% των αναζητήσεων. Η δεύτερη σε προτιμήσεις, η Θεσσαλονίκη, συγκέντρωνε μόλις το 10%. Ενδιαφέρον αποτελεί ακόμη το γεγονός ότι ενώ οι επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα τους τελευταίους επτά μήνες αναζητούν στελέχη στους χώρους των πωλήσεων, της οικονομικής διαχείρισης και της πληροφορικής, τα στελέχη που ενδιαφέρονται να προσφέρουν την εργασία τους σε νέο εργοδότη είναι κυρίως τραπεζικά και ακολουθούν τα στελέχη που προέρχονται από τη διαφήμιση και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενώ σημαντική είναι και η προσφορά εργασίας των στελεχών logistics.

Μεγαλύτερη απόκλιση στην προσφορά και στη ζήτηση παρατηρείται στο χώρο της πληροφορικής όπου η προσφορά και ειδικότερα στις θέσεις υψηλής εξειδίκευσης στο χαμηλό και μεσαίο επίπεδο είναι πολύ περιορισμένη, με αποτέλεσμα σε αυτό το χώρο οι εργοδότες να μην ικανοποιούν εύκολα τις ανάγκες τους.