Η KPMG ανακοίνωσε την αναβάθμιση της υπηρεσίας αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού JustTests.gr. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν εξειδικευμένα τεστ ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσωπικότητας που παρέχουν λεπτομερή εικόνα για τους υποψηφίους.

«Οι αναλύσεις δεδομένων που προσφέρονται επιτρέπουν στους επαγγελματίες ανθρωπίνου δυναμικού να συγκρίνουν αποτελέσματα υποψηφίων και να εντοπίζουν ποιοι ταιριάζουν καλύτερα στις απαιτήσεις της θέσης. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα JustTests.gr προσφέρει λεπτομερείς αναφορές και εις βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας στους επαγγελματίες ανθρωπίνου δυναμικού να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να βελτιστοποιούν τη στρατηγική πρόσληψής τους» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στις αλλαγές περιλαμβάνονται η μεθοδολογία αξιολόγησης συμπεριφοράς που βασίζεται στη θεωρία σύγκρισης προσωπικοτήτων του Raymond B. Cattel, η προηγμένη αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων, με βελτιωμένη προβλεπτική εγκυρότητα, απαλλαγμένη από πολιτισμικές προκαταλήψεις και αποτελέσματα ανεξάρτητα από γλωσσικές δεξιότητες, καθώς και η προώθηση ίσων ευκαιριών, μέσω της συμπερίληψης και της εγγύησης της ακεραιότητας των αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρει η ΚPMG, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση την ιδιότητα της “Fluid Intelligence” — την ευφυΐα που απαιτείται για την αντιμετώπιση σύνθετων και καινοτόμων προκλήσεων στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τους επαγγελματίες ανθρωπίνου δυναμικού να κατανοήσουν καλύτερα τους υποψηφίους και να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις στις προσλήψεις.