Σύμφωνα με την έρευνα 2020 CEO Outlook της KPMG, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, η ατζέντα των ηγετών έχει μεταβληθεί δραστικά από την αρχή της χρονιάς, καθώς προϋπάρχουσες τάσεις, όπως οι παράγοντες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), η ευέλικτη εργασία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν επιταχυνθεί. Αναλυτικότερα, το 32% των CEOs εκφράζει μικρότερη βεβαιότητα τώρα από ότι στην αρχή του χρόνου για την παγκόσμια οικονομία, ενώ είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης των δικών τους χωρών (45% βεβαιότητα), ενώ από την αρχή της πανδημίας, το ταλαντούχο δυναμικό κατονομάζεται πλέον ως η πιο σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις τους, πάνω από την εφοδιαστική αλυσίδα και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Επιπλέον, το 63% αναφέρει ότι τροποποίησε τις απολαβές του, το 80% είδε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών του να επιταχύνεται και το 67% είναι πιθανό να επενδύσει περισσότερα κεφάλαια στην τεχνολογία από ότι στους ανθρώπους, ενώ το 76% συμφωνεί πως, ως επικεφαλής, είναι προσωπικά υπεύθυνο για την αλλαγή σε κοινωνικά ζητήματα. Επίσης, το 79% των CEOS δήλωσε ότι χρειάστηκε να επανεξετάσει το σκοπό της επιχείρησής του και ότι αισθάνεται μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησής του από την έναρξη της κρίσης. Τέλος, το 63% των επικεφαλής έχει στρέψει την προσοχή του προς την κοινωνική διάσταση των ESG, με το 65% να αναγνωρίζει ότι η διαχείριση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής θα αποτελέσει βασικό παράγοντα της επιτυχίας του.