Αυξήθηκε κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 2012 το ποσοστό των εταιρειών που έδωσαν μηδενικές αυξήσεις στους εργαζομένους τους, ενώ υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε περικοπές των αποδοχών για τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων τους.

Μια στις δυο εταιρείες μείωσαν και τον αριθμό των θέσεων εργασίας κατά τη διετία 2011-2012. Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγει η Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών που ολοκλήρωσε για 19η συνεχή χρονιά η KPMG και στην οποία συμμετείχαν 230 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι σε θέματα αποδοχών και παροχών: 67% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις για το 2012 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (για το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 49%), 30% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων (για το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 13%).

Επιπρόσθετα, το 26% των εταιρειών που παρέχουν πριμ απόδοσης είτε βάσει επίσημης πολιτικής, είτε κατά περίπτωση, δε χορήγησε πριμ το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 σε καμία από τις κατηγορίες εργαζομένων πωλήσεων. Το αντίστοιχο ποσοστό για της κατηγορίες εργαζομένων εκτός πωλήσεων ανέρχεται σε 31%.

Σε ό, τι αφορά γενικότερα εργασιακά θέματα, το 48% των εταιρειών που συμμετείχαν στις έρευνες μείωσαν τον αριθμό θέσεων εργασίας το 2011 ή/και το 2012, το 32% των εταιρειών του δείγματος παρέχουν Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που αποχωρούν με απόφαση της εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση έναντι του αντίστοιχου 22% των εταιρειών για το 2011, ενώ το 15% των εταιρειών του δείγματος στράφηκε στη μερική ή πλήρη ανάθεση μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing) το διάστημα 2011–2012.