Ολοκληρώθηκε η πρώτη περιοδική έρευνα της KPMG για το 2012 αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις στην ελληνική αγορά.

Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν το 2012 και τις προβλέψεις για αυξήσεις του 2013, τόσο στο σύνολο της ελληνικής αγοράς όσο και ανά κλάδο δραστηριότητας.

Επίσης, αποτυπώνονται οι τάσεις στην ελληνική αγορά σχετικά με τις μειώσεις βασικών αποδοχών των εργαζομένων. Τα δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν τον Ιούνιο του 2012, αφορούν σε δείγμα 116 εταιρειών από διάφορους κλάδους. To 66% των εταιρειών του δείγματος δεν έδωσε αυξήσεις σε καμία κατηγορία εργαζομένων για το 2012.

Για το 2013 η πρόβλεψη για μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανέρχεται στο 35% του δείγματος. Οι κλάδοι στους οποίους παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μηδενικών αυξήσεων είναι του Λιανεμπορίου (88%), του Αυτοκινήτου (83%) και της Yψηλής Τεχνολογίας (70%).

Η μέση αύξηση το 2012 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων), διαμορφώθηκε στο 0,7% ενώ στο ίδιο ποσοστό κυμαίνεται και η πρόβλεψη για το 2013. Το 22% του δείγματος δήλωσε ότι έχει προχωρήσει το 2012 σε μειώσεις βασικών αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG επεσήμανε: «Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται μία αυξητική τάση στο ποσοστό των εταιρειών που δίνουν μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους και στο ποσοστό των εταιρειών που προχωρούν σε μειώσεις αποδοχών οι οποίες έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρσι.

Επίσης αυξάνεται το ποσοστό των εταιρειών που επιλέγουν οι μειώσεις να μην είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα αλλά να είναι μόνιμες. Στο ίδιο διάστημα υπάρχει πτωτική πορεία και του ποσοστού της αύξησης που δίνεται στους εργαζόμενους από τις διαρκώς μειούμενες εταιρείες που δίνουν αυξήσεις».