Ολοκληρώθηκε η πρώτη περιοδική έρευνα της KPMG για την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους στην ελληνική οικονομία το 2013. Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα και προβλέψεις αυξήσεων μισθών το τρέχον έτος, συνολικά και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, αποτυπώνονται οι τάσεις της ελληνικής αγοράς σχετικά με τις μειώσεις των βασικών αποδοχών των εργαζομένων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν το Μάρτιο του 2013, από  αντιπροσωπευτικό  δείγμα 114 εταιρειών  διαφόρων  κλάδων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τo 55% των εταιρειών του δείγματος δε δίνει αυξήσεις σε καμία κατηγορία εργαζομένων για το 2013, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 2012 ήταν 66%. Οι κλάδοι στους οποίους παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μηδενικών αυξήσεων είναι του Λιανεμπορίου (92%) και της Yψηλής Τεχνολογίας (61%).

Επίσης, η μέση αύξηση το 2013 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων), διαμορφώνεται στο 0,7%, ενώ το 10% του δείγματος δήλωσε ότι θα προχωρήσει το 2013 σε μειώσεις βασικών αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG επεσήμανε: «Το 2013, και συγκριτικά με τη διετία 2011 και 2012,  σημειώνεται  σχετικά μικρή πτωτική τάση τόσο του ποσοστού των εταιρειών με μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους όσο και αυτών που προχωρούν σε μειώσεις αποδοχών. Ομοίως, παρατηρείται μείωση του  ποσοστού των εταιρειών που επιλέγουν μόνιμες μειώσεις μισθών».