Για την τρέχουσα χρονιά και με γνώμονα τις τάσεις και τις δυσκολίες των καιρών, το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί με 25 ανανεωμένα, επίκαιρα και χρηστικά σεμινάρια τα οποία χωρίζονται σε 6 θεματικές ενότητες.

Για αυτή τη χρονιά δίνεται έμφαση σε θέματα διοίκησης, ηγεσίας και καθοδήγησης, βοηθώντας στην ανάδειξη των ηγετών του αύριο. Παράλληλα προσφέρεται προστιθέμενη αξία σε θέματα οικονομικά, λογιστικά, φορολογικά, διαχείρισης κινδύνου, διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Στον τομέα των πωλήσεων η KPMG προσφέρει τα προγράμματα της Sandler Training. Για την περίοδο Οκτώβριος–Δεκέμβριος 2012 η KPMG έχει προγραμματίσει τα ακόλουθα προγράμματα: α) Forensic: Εισαγωγή στην Προφύλαξη και στη Διερεύνηση της Απάτης και του Οικονομικού Εγκλήματος, β) Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας-«Αναπτύσσοντας Συνέργιες υπό συνθήκες Στρες», γ) «No Guts No Gain»-21 τρόποι για να ξεπεράσετε το φόβο της αποτυχίας στην πώληση. δ) Οικονομικά για μη Οικονομικούς. ε) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων σύμφωνα με τα IFRS. ζ) Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και στ) Συντονισμός Εργασιών–«Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και Οργάνωσης».

Πληροφορίες: www.kpmg.com/gr.