Έρευνα με τίτλο «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19» πραγματοποίησε το συμβουλευτικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, με στόχο τη διερεύνηση των προκλήσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας σε σχέση με την εξ αποστάσεως εργασία, την εκ περιτροπής εργασία ή την ανάγκη της καθημερινής τους παρουσίας στους χώρους εργασίας.

Αναλυτικότερα, το 95% του συνόλου του δείγματος απάντησε θετικά ως προς την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα εφαρμογής των μέτρων από τις εταιρείες τους για την αντιμετώπιση της κρίσης από τη νόσο COVID-19, με το 81% των εργαζομένων να έχει ήδη προσαρμοστεί στην εξ αποστάσεως εργασία και το 67% να δηλώνει ότι έχει θετική ή πολύ θετική στάση σε πιθανή καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας ως παροχή εταιρείας ή επιλογή μορφής εργασίας. Επιπλέον, το 92% των εργαζομένων που έλαβαν μεγάλη ή πολύ μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη δηλώνει ότι η εικόνα για την εταιρεία τους επηρεάστηκε θετικά, ενώ η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης (59%) και η έλλειψη αλλαγής παραστάσεων (57%) είναι αυτά που δυσκολεύουν περισσότερο τους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία. Σημειώνεται ότι η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 30 Μαρτίου έως και τις 5 Απριλίου.