Το 2014 διαφαίνεται πιο έντονα μια σταθεροποιητική τάση στις αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, η οποία προέρχεται τόσο από «πάγωμα» αυξήσεων, όσο και από το σημαντικό περιορισμό των εταιρειών που προχώρησαν σε μειώσεις βασικών αποδοχών το 2014, σε σχέση με το 2013 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών που ολοκλήρωσε η KPMG.

Εξαίρεση σε αυτό φαίνεται να αποτελεί ο Φαρμακευτικός κλάδος όπου η πλειοψηφία των εταιρειών (82%) προχώρησε σε αυξήσεις σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων το 2014. Στον Ασφαλιστικό κλάδο το 56% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις το 2014 σε όλους τους εργαζομένους, ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις για το σύνολο ή μέρος των εργαζομένων. Αντίστοιχα, στον κλάδο Καταναλωτικών Προϊόντων το 55% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων και το 38% έδωσε αυξήσεις σε όλες ή τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων.

Στον κλάδο του Λιανεμπορίου το 57% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2014 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 0,5%. Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2015, χαρακτηριστικό της ρευστότητας που συνεχίζει να επικρατεί ακόμα στην ελληνική αγορά είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εταιρειών δεν γνωρίζει ακόμα την πολιτική αυξήσεων που θα υιοθετήσει.