Έντονη τάση συγκράτησης του κόστους που αφορά στις αποδοχές και παροχές του ανθρώπινου δυναμικού επιβεβαιώνουν τα πρώτα στοιχεία των ετήσιων ερευνών της KPMG.

Ωστόσο, ολοκληρωμένη εικόνα για το πού θα κινηθούν οι αυξήσεις για το 2010 και πιο ασφαλή εκτίμηση για το 2011 θα υπάρχει το φθινόπωρο. Η πρώτη από τις τρεις εκθέσεις αυξήσεων που πραγματοποίησε η KPMG τον Ιούνιο σε σύνολο 73 εταιρειών, για το 2010, καταγράφει τις ακόλουθες τάσεις:

1. Το 29% των εταιρειών του δείγματος, προχωρά σε μηδενικές αυξήσεις για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού το 2010. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2009 είχε ανέλθει στο 22%. Οι ελληνικές εταιρείες φαίνεται να επηρεάζονται πιο έντονα από τις υπάρχουσες συνθήκες δεδομένου ότι το 47% αυτών θα δώσουν μηδενικές αυξήσεις, έναντι 24% των ξένων. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2009 ήταν 23% και 20%. Επίσης, η βιομηχανία δείχνει να έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά μηδενικών αυξήσεων σε σχέση με εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Σε κλαδικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό μηδενικών αυξήσεων παρουσιάζεται στο λιανεμπόριο (65%) και το χαμηλότερο στο φαρμακευτικό κλάδο (14%). Η μέχρι στιγμής πρόβλεψη για το 2011 είναι ότι οι μηδενικές αυξήσεις θα περιοριστούν στο 18% του συνόλου των εταιρειών, ενώ ένα μεγάλο μέρος των εταιρειών δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσει ασφαλείς προβλέψεις.

2. Επιπλέον, για το 2010, το 22% των εταιρειών έχει αποφασίσει μηδενικές αυξήσεις σε μία τουλάχιστον κατηγορία εργαζομένων. Οι κατηγορίες εργαζομένων που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν αυτές της Γενικής Διεύθυνσης (General Management) και των Γενικών Διευθυντών Διεύθυνσης (First Line Management). Συνολικά, για το 71% του δείγματος που έχει προχωρήσει σε αυξήσεις το 2010 τουλάχιστον σε μια κατηγορία εργαζομένων, η μέση αύξηση ανέρχεται σε 3,3%.

3. Σημαντικές ήταν οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων του φθινοπώρου του 2009, για τις αυξήσεις των αποδοχών του 2010. Το ποσοστό αύξησης που τελικά χορηγήθηκε ή θα χορηγηθεί είναι χαμηλότερο αλλά και η πρόβλεψη που έγινε για το 2011 είναι ακόμη χαμηλότερη από αυτή του 2010.