Η πλειοψηφία των ηγετών των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή (σε ποσοστό 64%) θεωρούν ότι η θέση της Ευρώπης, ως μια παγκόσμια οικονομική και πολιτική υπερδύναμη έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της και εκτιμούν ότι η σημαντικότητά της θα μειωθεί αισθητά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα που διεξήχθη από την KPMG σε περισσότερα από 1 500 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων (Διευθύνοντες Συμβούλους και Οικονομικούς Διευθυντές) σε 22 χώρες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι, παρά τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που έχει η Ευρώπη, το Ευρώ θα εξακολουθήσει να υπάρχει με την υφιστάμενη μορφή του και μετά από 5 χρόνια.

Η έρευνα «KPMG Business Leaders Survey», που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια παρέχει μια πολύ σημαντική εικόνα αναφορικά με τις προτεραιότητες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις σε 15 τομείς. Από την έρευνα προκύπτει πως η πλειονότητα των ερωτηθέντων από όλες τις χώρες και σε όλους τους κλάδους ανησυχεί για την πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων και το 60% πιστεύει ότι η αύξηση αυτή θα συνεχίσει να περιορίζει την οικονομική ανάκαμψη.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι ηγέτες των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά αν και συγκλίνουν στα περισσότερα θέματα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δείχνουν να «ανησυχούν» λίγο περισσότερο για τη διαχείριση της ρευστότητας και του κεφαλαίου κίνησης, καθώς το τοποθετούν σε ποσοστό 22% ως πρώτο στη λίστα των προτεραιοτήτων τους τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό των υπόλοιπων χωρών είναι 14%.

Σημαντική διαφορά υπάρχει επίσης και στο θέμα «καλύτερη αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων για πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό και πιο αξιόπιστες προβλέψεις» όπου οι Έλληνες θεωρούν σε ποσοστό 8% ότι είναι ένα πεδίο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των άλλων χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν ξεπερνάει το 3%.