Για 20η συνεχόμενη χρονιά η KPMG ολοκλήρωσε τη Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών, η οποία καταγράφει τις μισθολογικές τάσεις για 138 διαφορετικές θέσεις εργασίας σε 178 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

 Όπως προκύπτει από την έρευνα το 47% των εταιρειών που συμμετείχαν στις έρευνες μείωσαν τον αριθμό θέσεων εργασίας το 2012 ή/και το 2013 και το 37% των εταιρειών του δείγματος παρέχουν Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που αποχωρούν με απόφαση της εταιρείας, σημειώνοντας μικρή αύξηση έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των εταιρειών για το 2012 (32%). Αναφορικά με τις αποδοχές και τις παροχές, σύμφωνα με την έρευνα το 58% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις για το 2013 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (το 2012 ήταν 67%), ενώ το 11% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων (για το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 30%). Για τις εταιρείες που έδωσαν αυξήσεις, οι συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν το έτος 2013 κινήθηκαν στο 1.5% (διάμεσος), ενώ για το 2014 οι συνολικές αυξήσεις προβλέπεται να κινηθούν στο 2,0% (διάμεσος).