Περισσότερα από 50 στελέχη έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων στην αναζήτηση εργασίας «Εκτός εργασίας; Eντός ευκαιρίας», που βοηθάει τα άνεργα στελέχη να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της KPMG, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 40 χρόνων λειτουργίας της στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της ελληνικής αγοράς τα οποία βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους κίνηση. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, το ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα, το οποίο είναι μια κοινωνική προσφορά της KPMG και προσφέρεται δωρεάν, είναι συνεχώς αυξανόμενο. Ο συνολικός αριθμός εγγραφών από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 150 συμμετοχές.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον προέρχονται από υψηλές ιεραρχικά και μισθολογικά θέσεις, όπως Διευθυντής Τμήματος (ποσοστό 30,04%) ή Προϊστάμενος Τμήματος (ποσοστό 20,55%). Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται τα συγκεκριμένα στελέχη είναι κατά κύριο λόγο αυτός των καταναλωτικών προϊόντων (σε ποσοστό 11,46%), της υψηλής τεχνολογίας (σε ποσοστό 11,46%) και του λιανεμπορίου (σε ποσοστό 6,72%).

Στο διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2011 θα πραγματοποιηθούν συνολικά 12 εκπαιδευτικά προγράμματα (χωρίς καμία χρέωση των συμμετεχόντων). Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στα γραφεία της KPMG στην Αθήνα (Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγ. Παρασκευή) και θα είναι διάρκειας 3 ωρών ανά άτομο, σε ομάδες των 20-25 ατόμων.

Εισηγητές στο Πρόγραμμα αυτό είναι στελέχη της KPMG, με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της αγοράς καθώς και των θεματικών ενοτήτων που καλύπτονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.kpmg.com/gr.