Τον 3ο κύκλο της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19», η οποία διεξήχθη από τις 22 έως τις 29 Ιουνίου από το συμβουλευτικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της πραγματοποίησε η KPMG. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, η εξ αποστάσεως εργασίας είναι πλέον μία μορφή εργασίας που αφενός γίνεται αποδεκτή από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και όλες τις ηλικιακές ομάδες και αφετέρου ήρθε για να μείνει και μετά τη Covid-19 εποχή, με τις αρχικές αναστολές να έχουν ξεπεραστεί, ενώ για τους managers παραμένει η πρόκληση της εξ αποστάσεως διαχείρισης των υφισταμένων τους, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες δεξιότητες.

πιπλέον, η πλειοψηφία των εργαζομένων επικροτεί τα μέτρα που έλαβαν οι εταιρείες, τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν αφήσει έναν θετικό αντίκτυπο, ενώ η πανδημία άλλαξε και τον τρόπο διασκέδασης και χαλάρωσης των εργαζομένων, με επιπτώσεις και στον σχεδιασμό των καλοκαιρινών τους διακοπών. Επίσης, η πανδημία έχει συνεισφέρει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών και βοήθησε να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις που υπήρχαν από πολλές ομάδες εργαζομένων, με τα οφέλη της τεχνολογίας να γίνονται περισσότερο ορατά.

Τέλος, οι ελληνικές εταιρείες είναι εκείνες που έχουν επιστρέψει στους χώρους εργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό, έναντι των πολυεθνικών που φαίνεται να τηρούν μία πιο συντηρητική προσέγγιση, με τους εργαζομένους να αναδεικνύουν το γεγονός ότι δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εργασία ως κύριο λόγο για τον οποίο επέστρεψαν, παρότι, βάσει αντικειμένου, θα μπορούσαν να εργάζονται ακόμη από τον προσωπικό τους χώρο.