Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) ήδη υιοθετείται σε ευρεία κλίμακα στις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των εταιρειών, με σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των επιχειρήσεων να την εφαρμόζουν πιλοτικά ή να την χρησιμοποιούν ήδη, κάτι που αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν καθολικά επίπεδα (99%) την επόμενη τριετία, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα της KPMG.

Ταυτόχρονα, βάσει της εν λόγω έρευνας, οι εταιρείες αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο από τους ελεγκτές τους, παρέχοντες περισσότερες δυνατότητες πρόληψης και πρόγνωσης.

Οι εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη για την χρηματοοικονομική πληροφόρηση καταγράφουν μια σειρά από οφέλη. Τα δύο τρίτα των εταιρειών ως κορυφαίο όφελος θεωρούν την ικανότητα πρόβλεψης τάσεων και επιπτώσεων (65%), ενώ η εξαγωγή συμπερασμάτων σε πραγματικό χρόνο για τους κινδύνους (60%), οι καλύτερες αποφάσεις βάσει δεδομένων και η αυξημένη ακρίβεια δεδομένων (57% αντιστοίχως) επίσης βρίσκονται ψηλά στη λίστα.

Ταυτόχρονα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μεταφράζεται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα για την ομάδα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε συνδυασμό με την προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περισσότερες από 4 στις 10 εταιρείες αναφέρουν ήδη μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, ενώ αναμένεται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί σε 6 στις 10 σε τρία χρόνια.