Η KPMG δημιούργησε το KPMG Institute for professional Training, ένα φορέα εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης.

Στο ανανεωμένο πρόγραμμα εκπαιδεύσεών της από το Σεπτέμβριο του 2010, το KPMG Institute έχει επιλέξει να υλοποιήσει 90 προγράμματα στις κατηγορίες
1) Διοικητικές Ικανότητες και Στρατηγική
2) Φορολογικά και Λογιστικά Θέματα
3) Οικονομικά και Ελεγκτικά Θέματα
4) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
5) Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
6) Sandler Training
7) Ασφαλιστικά και Χρηματοοικονομικά σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται ως ενδοεπιχειρησιακά με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Από αυτά με βάση την εμπειρία των στελεχών της KPMG, τις απαιτήσεις και τα σχόλια των πελατών, έχουν επιλεγεί 53 σεμινάρια, που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν και ως ανοικτά – διεπιχειρησιακά με δυνατότητα συμμετοχής στελεχών από διάφορες εταιρείες.

Αναλυτικότερα, για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 η KPMG διοργανώνει τα ακόλουθα σεμινάρια:
1) Principles of Business Analysis, 6 – 7 – 8 Σεπτεμβρίου 2010 σε συνεργασία με τη Hewlett Packard
2) Building Business Cases, 9 – 10 Σεπτεμβρίου 2010 – σε συνεργασία και πιστοποιημένο από τη Hewlett Packard
3) Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση – πιστοποιημένο από την IAFM
4) 13 – 14 – 15 Σεπτεμβρίου 2010 Βασικές γνώσεις Διοίκησης Έργων (Project Management Basics), 20 -21 – 22 Σεπτεμβρίου 2010 – σε συνεργασία με την ITEC – και πιστοποιημένο από την PMI
5) Sandler Sales System – Foundation Course, 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2010 – πιστοποιημένο από τη Sandler Training
6) Combo: ITIL V3 Foundation for IT Service Management and ITIL V3 Continual Service Improvement, 27 -28 -29 Σεπτεμβρίου 2010 – σε συνεργασία και πιστοποιημένο από τη Hewlett Packard
7) Customer retention management για το παραγωγικό δίκτυο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010- πιστοποιημένο από την IAFM.