Η KPMG που δραστηριοποιείται από το 1997 στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, προβλέποντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των στελεχών, προχωρά στη ριζική αναδόμηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης που προσφέρει, δημιουργώντας το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Γνώσης της KPMG.

Μέσα από 6 θεματικούς πυλώνες εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα μεταφέρεται γνώση και οι κατάλληλες μεθοδολογίες και πρακτικές για ουσιαστική βελτίωση των στελεχών και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις. Το KPMG Institute αυτή τη στιγμή προσφέρει εκπαίδευση σε 58 γνωστικά αντικείμενα ομαδοποιημένα στους εξής 6 πυλώνες:
· Διοίκηση, Στρατηγική, Μάρκετινγκ
· Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
· Λογιστικά, Φορολογικά
· Οικονομικά και Ελεγκτικά
· Πληροφορική
· Ανάπτυξη Πωλήσεων και Διαχείριση Πελατών
Στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο Σεπτέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011, με την αναδόμηση του προγράμματος θα προστεθούν περισσότερες θεματικές ενότητες που θα ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες τις αγοράς και των στελεχών.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.kpmg.gr