Τον 2ο κύκλο της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19» πραγματοποίησε, από τις 4 έως τις 10 Μαΐου, το συμβουλευτικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, σύμφωνα με τον οποίο το 92% των εργαζομένων σε πολυεθνικές εταιρείες και το 75% των εργαζομένων σε ελληνικές εταιρείες συνεχίζει να εργάζεται εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής, ενώ η υιοθέτηση του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας και του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας έφτασαν το 93% και το 32% αντίστοιχα.

Επιπροσθέτως, το 40% των εργαζομένων θεωρεί ότι η τηλεργασία θα ενσωματωθεί στην πολιτική των εταιρειών ως μόνιμη μορφή εργασίας. Ως προς την καθιέρωσή της, το 72% των εργαζόμενων σε πολυεθνικές εταιρείες έχει θετική στάση, έναντι 62% όσων απασχολούνται σε ελληνικές εταιρείες, με τον κλάδο της Πληροφορικής και Τεχνολογίας να έχει θετική στάση άνω του 80% και τον κλάδο της Βαριάς Βιομηχανίας να βρίσκεται στο 56%, ενώ θετική στάση διατηρεί το 70% των μη διοικητικών στελεχών, έναντι του 53% των Ιδιοκτητών / Γενικών Διευθυντών.

Επιπλέον, το 40% των γυναικών εκτιμούν ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει επιδράσει θετικά στην παραγωγικότητά τους, με το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών να βρίσκεται στο 33%, ενώ, ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται προοδευτική αύξηση της θετικής επίδρασης όσο μικραίνουν οι ηλικιακές ομάδες, από 26% για τους άνω των 60 ετών έως 58% για τους κάτω των 30 ετών.

Τέλος, αναφορικά με τις δυσκολίες, μεγαλύτερη παραμένει η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου, με την αύξηση του φόρτου εργασίας (58%), η οποία είναι πιο αισθητή στους εργαζομένους σε πολυεθνικές εταιρείες (60%) και στα Διοικητικά στελέχη (67%), ενώ η ανησυχία για την εγχώρια οικονομία καταγράφεται στο 83% και η ανησυχία σε σχέση με τη σωματική και τη ψυχολογική υγεία στο 54%.