Η ανάπτυξη και το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων πλήττονται από την έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των οικονομικών και επιχειρησιακών ομάδων, όπως αποκαλύπτει μια παγκόσμια έρευνα της KPMG με τη συμμετοχή 1.300 διευθυντικών στελεχών. Πρόκειται για την έρευνα με τίτλο “Value of connection”, η οποία έδειξε ότι μόλις λίγο περισσότεροι από το ένα τρίτο των ανώτερων στελεχών που ερωτήθηκαν είναι «πολύ ικανοποιημένοι» από την ευθυγράμμιση μεταξύ των οικονομικών και των επιχειρησιακών τμημάτων τους. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • Μόλις 38% των ανώτερων στελεχών εντός των δύο αυτών τμημάτων είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με την ευθυγράμμιση των στόχων και των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) μεταξύ των δύο ομάδων.
  • Λιγότεροι από τους μισούς επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες είναι πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ των τμημάτων τους, ενώ σε ποσοστό μόλις 41% είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ικανότητα αλληλεπίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων των χωριστών τμημάτων τους.
  • Λιγότεροι από τους μισούς επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με τη χρήση των δεδομένων για βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, με μόλις 42% να είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με την ικανότητά τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.
  • 85% των επικεφαλής των ίδιων τμημάτων επιθυμούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην υλοποίηση του μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της επιχείρησης τα επόμενα τρία χρόνια.
  • 98% των επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για το τμήμα τους – ωστόσο 7 στους 10 σκέφτονται τις ανάγκες μόνο του δικού τους τμήματος όταν αποκτούν νέες δεξιότητες.
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των ηγετικών στελεχών (97%) σχεδιάζει να επενδύσει σε τουλάχιστον μία νέα τεχνολογία τους επόμενους 18 μήνες, ωστόσο το 74% δεν συντονίζεται με τις άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες όταν αποκτούν και υλοποιούν νέες τεχνολογίες.

«Αυτή η έλλειψη σύνδεσης αναδεικνύει μια σημαντική δυσκολία για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, καθώς οι μη συνδεδεμένες διαδικασίες, τα απομονωμένα συστήματα, οι διαφορετικές προτεραιότητες και οι ασυμφωνίες σχετικά με τις ευθύνες προκαλούν διχασμούς μεταξύ των δύο τμημάτων, που μπορεί να επηρεάσουν τη γενική απόδοση αλλά και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στην εταιρεία» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην έρευνα.