Παγκόσμια έρευνα πραγματοποίησε για δεύτερη φορά η KPMG στην Γερμανία, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αξιολογούν το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και την μελλοντική επιτυχία για την εταιρεία τους τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω 2η Global Female Leaders Outlook (GFLO), το 25% των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα (34% σε παγκόσμιο επίπεδο) δηλώνει ότι σημαντικό προσωπικό κίνητρο είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας για την εταιρεία τους. Επιπλέον, το 35% στην Ελλάδα και το 33% διεθνώς κινητοποιείται από την ιδέα ότι οι πράξεις του θα επιφέρουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα.

Με αφορμή την συγκεκριμένη έρευνα, η Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια και COO της KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε: «Οι Ελληνίδες της επιχειρηματικής σκηνής έχουν στο ενεργητικό τους την οικονομική ύφεση που διανύσαμε, το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και εθνικό πολιτικό τοπίο και τα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής.

Παρόλα αυτά αξιολογούν θετικά την ανάπτυξη της εταιρείας τους για τα επόμενα χρόνια, περισσότερο μάλιστα από ότι οι γυναίκες ομόλογες τους στον κόσμο, ενώ το 1/3 των Ελληνίδων βλέπουν με αισιοδοξία την οικονομία της χώρας μας για επόμενα τρία χρόνια».