Τα διοικητικά συμβούλια, τα ανώτερα στελέχη και οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δηλώνουν αυξανόμενη αισιοδοξία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, αν όμως δεν ληφθεί υπόψιν ο ανθρώπινος παράγοντας σε οποιαδήποτε στρατηγική απεξάρτησης από τον άνθρακα, αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες περιορισμού τις κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που δημοσίευσαν οι Eversheds Sutherland και KPMG.

Η έρευνα, τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύονται στην έκθεση με τίτλο “Climate Change and the People Factor” αναδεικνύει ότι η συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής έχει διεισδύσει στα διοικητικά συμβούλια παγκοσμίως και αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα με σημαντικές επιπτώσεις για τα επιχειρηματικό μοντέλα των εταιρειών, με αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα μέρη τους: από τους εργαζόμενους έως την ευρύτερη κοινότητα εντός της οποίας δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα, η εξειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ολοένα περισσότερο.

Πολλές εταιρείες έχουν ήδη ορίσει ειδικούς στην κλιματική αλλαγή στα συμβούλιά τους, ενώ επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και να μετεκπαιδεύσουν το υπάρχον προσωπικό τους, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που παρουσιάζει μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Απαραίτητα για μια επιτυχημένη μετάβαση είναι ο σχεδιασμός και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η συνεργασία με κυβερνήσεις και ειδικούς στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επάρκεια δεξιοτήτων.