Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα λανσάρει η KPMG in the UK με τη συνεργασία του University of Leeds, το οποίο αφορά στις οικογενειακές επιχειρήσεις και την προετοιμασία της επόμενης γενιάς.

Σύμφωνα με την KPMG, το πρόγραμμα προσφέρει μία ευκαιρία απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών από τους μελλοντικούς ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων και συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την επιχειρηματική καθοδήγηση. Πρόκειται για διαδραστικό πρόγραμμα, που παρέχει εξ αποστάσεως αλλά και δια ζώσης εκπαίδευση, ευκαιρίες δικτύωσης με άλλα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων και ένα πρόγραμμα one-to-one mentoring με κορυφαία στελέχη της KPMG.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης ομάδων, σχεδιασμός διαδοχής, διακυβέρνηση, ιδιοκτησία, ESG, ποικιλομορφία και συμπερίληψη (Diversity & Inclusion).