Παρουσιάστηκαν, για εικοστή έκτη συνεχή χρονιά, τα αποτελέσματα της Γενικής Έρευνας Αποδοχών και Παροχών, η οποία διεξάγεται από την KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία για 149 θέσεις εργασίας, βασισμένη, για το 2019, σε δείγμα 114 εταιρειών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εν λόγω έρευνα, το 80% των εταιρειών έδωσε αυξήσεις σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων, με το ποσοστό των αυξήσεων να κινείται στο 1.8% (διάμεσος) και το ποσό που αποδόθηκε ως bonus απόδοσης στο 6.3% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών κατά μέσο όρο.

Επιπρόσθετα, το 19% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση των θέσεων εργασίας, η οποία επηρέασε, κυρίως, εργαζομένους ηλικίας 36-55 ετών, οι 6 στις 10 εταιρείες παρείχαν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, στην πλειοψηφία τους καθορισμένης συνεισφοράς με δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς και από την πλευρά του εργαζομένου, ενώ το 24% των εταιρειών προσέφερε προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Σημειώνεται ότι παρουσιάστηκε αύξηση στις προσλήψεις αποφοίτων, με την πλειοψηφία να έχει απορροφηθεί σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίας και τον μέσο όρο των αρχικών αποδοχών να είναι στα 15.700 ευρώ (χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές). Τέλος, όλες, σχεδόν, οι εταιρείες εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εργασία σε τουλάχιστον μια θέση, οι 7 στις 10 προέβησαν σε αυξήσεις το 2020, 81% των οποίων είχε προϋπολογιστεί πριν την πανδημία (διάμεσος 2%), το 39% προχώρησε σε αναστολή συμβάσεων, το 26% εφάρμοσε την εκ περιτροπής εργασία και το 28% προχώρησε ή θα προχωρήσει σε μειώσεις ανθρώπινου δυναμικού μέσα στο 2020, απόφαση που λήφθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας για το 76% αυτών.