Η KPMG International παρουσίασε έκθεση σχετικά με την πρόοδό που έχει καταγράψει σε μια σειρά από δεσμεύσεις για τα ESG, που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 2021. Πρόκειται για την πρωτοβουλία «KPMG: Our Impact Plan», η οποία περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο ευθυγραμμίζεται για να προωθήσει βελτιώσεις σε τέσσερις πυλώνες: Πλανήτης, Άνθρωποι, Ευημερία και Διακυβέρνηση.

Το «Our Impact Plan» περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα δεδομένα της KPMG παγκοσμίως και καταγράφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε με βάση τους δείκτες του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (IBC) του Παγκόσμιου Οικονομικoύ Φόρουμ (WEF), στη διαμόρφωση των οποίων συμμετείχε ενεργά η KPMG. Όσον αφορά στον πυλώνα Άνθρωποι, η KPMG δημιούργησε και εγκαινίασε το Συλλογικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Ένταξη, Συμπερίληψη και τη Διαφορετικότητα (IDE) της KPMG παγκοσμίως.

«Κάνουμε σημαντικά βήματα προς την ισορροπία της κατανομής των φύλων, με τις γυναίκες να αποτελούν το 48,4% των εργαζομένων μας, ενώ πρόθεσή μας είναι οι γυναίκες να αντιστοιχούν στο ένα τρίτο των ηγετικών ρόλων έως το 2025. Έχουμε επίσης δεσμευθεί για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων μας, μέσω πρωτοβουλιών που στηρίζουν τη σωματική και πνευματική τους υγεία, ενώ έχουμε επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας μέσω της ενίσχυσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του δυναμικού μας σε τομείς όπως και η τεχνολογία και τα ESG» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.