Η KPMG, στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης για τη δια βίου μάθηση και σε συνέπεια με τους Βιώσιμους Στόχους Ανάπτυξης 1 - Μηδενική Φτώχεια, 2 - Μηδενική Πείνα και 4 - Ποιοτική Εκπαίδευση, αποφάσισε να στηρίξει το διαδραστικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο» που έχει δημιουργήσει η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε».

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση των μαθητών σχολείων σχετικά με τη σημασία και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, η συλλογική προσπάθεια για τη μείωση αυτού του φαινομένου και η στήριξη ανθρώπων σε διατροφική ανάγκη.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια περισσότερα από 16.000 παιδιά έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο», ενώ, μέχρι στιγμής, μέσω της στήριξης του προγράμματος από την KPMG, έχουν ενημερωθεί 770 μαθητές σε 5 σχολεία και έως το τέλος του σχολικού έτους αναμένεται να επωφεληθούν συνολικά 3.500 παιδιά.