Η ψηφιοποίηση και το ESG είναι οι δύο βασικότερες, παράλληλες, μετασχηματιστικές διαδικασίες στις οποίες επικεντρώνονται οι CEOs των βιομηχανικών κατασκευών, σύμφωνα με την τελευταία διεθνή έρευνα της KPMG, με τίτλο “Global Industrial Manufacturing CEO Outlook”.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 175 CEOs των βιομηχανικών κατασκευών παγκοσμίως, και έδειξε παράλληλα ότι η εμπιστοσύνη στην οικονομία έχει αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, υπάρχουν ελπιδοφόρα σημάδια ανακούφισης στις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, με το κόστος εισροής και μεταφοράς να σταθεροποιείται σταδιακά.

Τα επιτόκια φαίνεται να φτάνουν σε ένα επίπεδο σταθερότητας και αναμένεται ευρέως να σημειώσουν πτώση το 2024. Σημαντικό είναι εξάλλου ότι το 69% των ερωτηθέντων διευθυντών προσδιορίζει την επένδυση στη δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη ως την πρώτη επενδυτική προτεραιότητα της εταιρείας τους, «αποτυπώνοντας μια στρατηγική δέσμευση για την αξιοποίηση της δύναμης των προηγμένων τεχνολογιών», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Επιπλέον, πάντα σύμφωνα με την έρευνα της ΚPMG, οι επιμέρους παράγοντες του ESG «καταλαμβάνουν μια εξέχουσα θέση στην ημερήσια διάταξη των CEO, με πολλούς οργανισμούς να αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο τους στην προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση εντός της βιομηχανίας όσον αφορά τη σημασία των βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών».