Αξιολογούνται τα μισθολογικά επίπεδα, το ιστορικό σταδιοδρομίας και τα  δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων στα Family Offices

Ο Όμιλος Agreus και η KPMG Private Enterprise έδωσαν στη δημοσιότητα το “2023 Family Office Compensation Benchmark Report”, το οποίο εξετάζει αναλύσεις σχετικά με τις αμοιβές, τη σταδιοδρομία και συμπεράσματα για τις αναδυόμενες τάσεις του κλάδου και τις διακυμάνσεις μεταξύ δικαιοδοσιών. Παρακάτω κάποια από τα βασικά σημεία της έκθεσης:

1.     Το 41% των Family Offices διεύρυνε το μέγεθος των ομάδων τους το 2022 και ένα επιπλέον 40% σχεδιάζει να κάνει προσλήψεις το 2023

2.     Το 80% των επαγγελματιών των Family Offices λαμβάνουν μπόνους απόδοσης που μπορεί να ξεπεράσει το 200% του βασικού τους μισθού

3.     Το 58% έλαβε αύξηση μισθού το 2022

4.     Σχεδόν το 10% των CEOs σε Family Offices που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες μόνο ως βασικό μισθό

5.     Η λειτουργία των Family Offices κοστίζει συνήθως 0,1% – 0,5% του ενεργητικού υπό διαχείριση

6.     Το 74% των Family Offices παρέχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας

Το “2023 Family Office Compensation Benchmark Report” βασίστηκε στις απαντήσεις περισσότερων από 650 επαγγελματιών Family Offices παγκοσμίως. Στην έκθεση διατυπώνεται μια αισιόδοξη οικονομική πρόβλεψη για τα Family Offices με βάση δεδομένα, απόψεις και συμπεράσματα που συγκεντρώθηκαν από περισσότερες από 1500 εταιρείες, καθώς και από συνεντεύξεις με CEOs από όλες τις ηπείρους – συγκεντρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων για τα Family Offices παγκοσμίως.

Ειδικότερα, στην έκθεση αξιολογούνται τα μισθολογικά επίπεδα, το ιστορικό σταδιοδρομίας, τα  δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων στα Family Offices παγκοσμίως, και παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες για τις αναδυόμενες τάσεις του κλάδου. Επιπλέον, η έκθεση περιέχει αναλύσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της διαδοχής, την κοινωνική κινητικότητα και τη μεταφορά πλούτου, ενώ διερευνώνται και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ ηπείρων όσον αφορά στις δομές διακυβέρνησης, στα υπό διαχείριση κεφάλαια, στις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που προτιμούν και στον τρόπο με τον οποίο οι αμοιβές ευθυγραμμίζονται με τα παραπάνω. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της KPMG, η ανάλυση των ευρημάτων επιβεβαιώνει ότι τα Family Offices είναι εξοικειωμένα να λειτουργούν σε περιόδους αβεβαιότητας και συνηθισμένα στο να εφαρμόζουν στρατηγικές έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεταβολών των αγορών. Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση, «οι προοπτικές διαγράφονται θετικές για έναν αναπτυσσόμενο τομέα όπου ο ανταγωνισμός για την εύρεση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού δίχως αμφιβολία θα ενταθεί».