Οι CEOs της παγκόσμιας βιομηχανίας μεταποίησης εστιάζουν σε ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό ως απάντηση στον Covid-19 και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Aυτό είναι ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την τελευταία στην παγκόσμια έρευνα Global Manufacturing Prospects 2022 της KPMG International, που διεξήχθη μεταξύ 150 CEOs εταιρειών μεταποίησης σε 11 χώρες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με αυτή, περισσότερα από τα 2/3 των CEOs αναφέρουν ότι έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τους στην περίπτωση ενός σημαντικού παγκόσμιου disruption κάποια στιγμή στο μέλλον. Η βασική λειτουργική προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια είναι η επένδυση στην ψηφιοποίηση και τη συνδεσιμότητα όλων των λειτουργικών τομέων, όπως προκύπτει από την έρευνα.

Σε ποσοστό 67% αναφέρουν δε, ότι ο γενικός στόχος της επιχείρησής τους είναι η προσφορά μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους, σχεδόν πενταπλάσιοι από τον αριθμό που εστιάζει στις οικονομικές αποδόσεις. Η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και τα γεωπολιτικά γεγονότα οδηγούν τα στελέχη του μεταποιητικού κλάδου παγκοσμίως να επικεντρώνονται περισσότερο από ποτέ σε ένα διπλό μετασχηματισμό: στην έξυπνη ψηφιοποίηση και στους στόχους που αφορούν σε Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG), σύμφωνα με την ίδια έρευνα της KPMG.