Νέα συνεργασία πραγματοποίησε η KPMG με την EQ-EL για την προώθηση της υπηρεσίας «Leadership Journey (5-lands)» στη χώρα μας, η οποία αφορά σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενδυνάμωσης του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών ώστε να δημιουργήσουν και να ηγηθούν των εταιρειών του αύριο.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω μεθοδολογία καλεί τα στελέχη να βιώσουν ως άτομα ή/και ως ομάδα ένα ταξίδι συνεχούς βελτίωσης και επαγρύπνησης προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικά και επίκαιρα στις προκλήσεις του αύριο, συνδυάζοντας διαφορετικές αναπτυξιακές μεθοδολογίες σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο.