Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα Future of HR της KPMG International, το 57% των στελεχών HR θεωρεί ότι εάν ο τομέας του δεν εκσυγχρονίσει την προσέγγισή του στην κατανόηση και το σχεδιασμό των μελλοντικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού, σύντομα θα καταστεί παρωχημένος στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, το 76% των εταιρειών Pathfinding HR συμφωνεί ότι αποτελεί πρόκληση η σύνθεση των εργαζομένων μελλοντικά ώστε να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης, ενώ το 74% θέτει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπροσθέτως, το 43% «συμφωνεί απολύτως» στο ότι διαθέτει στρατηγική για τη διατήρηση της κατάλληλης κουλτούρας στην επιχείρησή του και το 40% στο ότι έχει συγκεκριμένους ρόλους στο Ανθρώπινο Δυναμικό που εστιάζουν στον σκοπό και στην κουλτούρα.

Επιπλέον, το 95% ιεραρχεί την εμπειρία των εργαζομένων ως περιοχή εστίασης, με το 64% των εταιρειών Pathfinding HR να «συμφωνεί απολύτως» στο ότι η εμπειρία των εργαζομένων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για ολόκληρη την εταιρεία και το 75% να διαθέτει στρατηγικό σχεδιασμό όσον αφορά το Employee Experience, κατατάσσοντας, παράλληλα, το design thinking ως κορυφαία δεξιότητα. Τέλος, το 45% κατατάσσει τον επιστήμονα/modeler των δεδομένων μεταξύ των κορυφαίων τριών ρόλων στους οποίους θα επενδύσει τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, ενώ το 35% σχεδιάζει να πειραματιστεί με νέες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, εντός δύο με τριών χρόνων.