Η KPMG ολοκλήρωσε την ετήσια «Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για το 2022», στην οποία συμμετείχαν 118 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους (λιανεμπορίου, καταναλωτικών προϊόντων, υψηλής τεχνολογίας, ασφαλιστικός, φαρμακευτικός). Σύμφωνα με την έρευνα, το 78% των επιχειρήσεων έδωσαν αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2022 με το ποσοστό των αυξήσεων να κινείται στο 2.1% (διάμεσος).

Το ποσό που δόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2022 ανήλθε κατά μέσο όρο στο 9% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών. Την ίδια στιγμή, 6 στις 10 επιχειρήσεις παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, με το 80% αυτών να παρέχει τέτοια προγράμματα στους εργαζόμενους ταυτόχρονα με την πρόσληψή τους. Τέλος, 88% και 96% των επιχειρήσεων προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης ζωής και υγείας αντίστοιχα.

Η ίδια έρευνα ασχολήθηκε και με τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία στον τρόπο εργασίας και κάλυψε το θέμα του υβριδικού μοντέλου εργασίας. Σύμφωνα με αυτή, 7 στις 10 εταιρείες προχώρησαν ή θα προχωρήσουν στην εφαρμογή υβριδικού μοντέλου εργασίας, ενώ η μετάβαση στο υβριδικό μοντέλο διευκολύνεται με την προμήθεια από τις επιχειρήσεις επιπλέον εξοπλισμού, την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και την εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα μέσα. Τέλος, το 35% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα υλοποίησε ή σχεδιάζει να υλοποιήσει αλλαγές στους χώρους εργασίας, π.χ. δημιουργώντας hot-desking, προσαρμοζόμενο στο υβριδικό μοντέλο.