Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας “Voice of the Candidate”, που διεξήγαγε η KPMG στην Ελλάδα για δεύτερη φορά. Σκοπός της ήταν να αποτυπώσει τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας αναφορικά με την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Σύμφωνα με την έρευνα, το 54% των συμμετεχόντων έχουν αλλάξει εργοδότη κατά τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ το 45% των ερωτηθέντων είναι διατεθειμένοι να φύγουν στο εξωτερικό μέσα στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον λάβουν μια ικανοποιητική προσφορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το 48% των Ελλήνων του εξωτερικού είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια προϋπόθεση. Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι το 82% των στελεχών θεωρούν το τοξικό εργασιακό περιβάλλον ως τον κυριότερο λόγο αποχώρησης από τον τωρινό εργοδότη τους, ενώ το 70% των ερωτηθέντων θεωρούν το πακέτο αμοιβών το πρώτο κριτήριο επιλογής εργοδότη, με το δεύτερο στη σειρά να έρχεται, με 58%,  το ενδιαφέρον του αντικειμένου και οι ευθύνες του ρόλου. Τέλος, το 73% των συμμετεχόντων θεωρούν το “Employer Branding” πολύ σημαντικό παράγοντα κατά τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής εργοδότη, ενώ το 83% των υποψηφίων επηρεάζονται από τις αξιολογήσεις και τις μαρτυρίες άλλων εργαζομένων ως προς την εικόνα των εταιρειών ως εργοδοτών.

Έμφαση στη διατήρηση ταλέντων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Η εκδήλωση ξεκίνησε την Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People και Consulting της KPMG, η οποία εστίασε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια και στη συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας στην καλύτερη κατανόηση και διαχείρισή τους. Στη συνέχεια, η Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director και Consulting της εταιρείας, ανέλυσε τα ευρήματα της έρευνας σε καίριες περιοχές ενδιαφέροντος των στελεχών, όπως το κίνητρό τους για μετακίνηση, τα κριτήρια επιλογής νέου εργοδότη, καθώς και τους πιθανούς λόγους αποχώρησης από την εταιρεία τους, κάνοντας παράλληλα τη σύγκριση με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευνας που υλοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Έλσα Σταθοπούλου, Employer Branding Manager και Consulting της KPMG, μίλησε από την πλευρά της για τη σημασία του “Employer Branding” και τη φήμη μιας εταιρείας ως εργοδότη, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί μία από τις βασικές τάσεις της αγοράς, που είναι απαραίτητο οι εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη και να εντάξουν στον στρατηγικό σχεδιασμό τους. Η εκδήλωση έκλεισε με την Πέγκυ Βελλιώτου να συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, δίνοντας έμφαση στους τομείς που αναδείχτηκαν ως ευκαιρίες επένδυσης των εταιρειών αλλά και ως πεδία προβληματισμού και σχεδιασμού διορθωτικών ενεργειών.

Όπως δήλωσε η ίδια, «σύμφωνα με την έρευνα ως σημαντικότεροι πυλώνες του Ανθρωπίνου Δυναμικού στους οποίους πρέπει να στρέψουμε τις επενδύσεις ξεχωρίζουν η διατήρηση των ταλέντων και η τεχνολογία/ψηφιακός μετασχηματισμός. Οφείλουμε επομένως όλοι να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των υποψηφίων του σήμερα και του αύριο, να επιδείξουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα και να πορευτούμε μαζί με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, κάτι που επίσης δείχνει να απασχολεί τους συμμετέχοντες της έρευνας».