Η KPMG παρουσίασε τα αποτελέσματα της ετήσιας «Γενικής Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για το 2023», στην οποία συμμετείχαν 100 πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της αγοράς, παρέχοντας στοιχεία για περισσότερες από 160 μοναδιαίες θέσεις, από 50.000 κατόχους θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 92% των επιχειρήσεων έδωσε αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2023, με το ποσοστό των αυξήσεων να κυμαίνεται στο 4% (διάμεσος), ενώ το ποσό που δόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2023, ανήλθε κατά μέσο όρο στο 11.6% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών.

Να σημειωθεί εδώ ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις διαθέτουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης για τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, με το 83%των επιχειρήσεων να παρέχει τα συγκεκριμένα ιδιωτικά προγράμματα στους εργαζόμενους, αμέσως μετά την πρόσληψή.

Τέλος το 93% και 88% των επιχειρήσεων προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης υγείας και ζωής αντίστοιχα. Στην Ετήσια Έρευνα εξετάστηκαν επίσης αλλαγές που πραγματοποιούνται στα θέματα αποδοχών και παροχών στις εταιρείες, στο πλαίσιο των ESG προτεραιοτήτων.

Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί ότι πάνω από τις μισές εταιρείες που έχουν διαμορφώσει ESG στρατηγική, δεν έχουν προχωρήσει σε αλλαγές στην πολιτική αποδοχών & παροχών τους (για παράδειγμα αλλαγές στο πλαίσιο μεταβλητών αποδοχών των στελεχών τους, πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ίσων αμοιβών, κ.α.).