Η KPMG εστιάζοντας στις σύγχρονες εργασιακές προκλήσεις, διεξάγει μια σύντομη διαδικτυακή έρευνα με τίτλο «Ψυχολογική Ασφάλεια στην Εργασία: Διερευνώντας Προκλήσεις και Ευκαιρίες».

Στόχος είναι να εστιάσει στο αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας στην εργασία και στους παράγοντες που την επηρεάζουν και απευθύνεται στο σύνολο των εργαζόμενων της ελληνικής αγοράς, προερχόμενο από κάθε κλάδο, ειδικότητα, ιεραρχικό επίπεδο και επαγγελματικό προφίλ.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και θα διαρκέσει έως τις 19 Φεβρουαρίου.