Εθελοντική δενδροφύτευση στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου από τους εργαζόμενους της Κρι Κρι, σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας φύτευσαν πάνω από 350 μοσχεύματα από άγριες ιτιές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας της περιοχής. Στην εν λόγω δράση συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσινάβος, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Μέλημά της εταιρείας ήταν και είναι να λειτουργεί πάντα με κοινωνική ευαισθησία. Δεσμευόμαστε ότι θα πραγματοποιήσουμε και άλλες αντίστοιχες δράσεις στο άμεσο μέλλον, έχοντας πάντα την στήριξη των εργαζομένων μας».

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος ΕΚΕ «Γαλακτικό Χωριό» που έχει δημιουργήσει η Κρι Κρι, σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης, με στόχο την στήριξη της περιοχής, καθώς και τη συνεισφορά στο έργο και την αποστολή του Φορέα.